Impressum

Joachim Schulze
Oesdorfer StraŖe 12
31812 Bad Pyrmont
Duitsland
Telefoon: (0049)5281/8762
Telefax: (0049)5281/608957
Email: joachim.schulze.fewo@t-online.de

Bankverbinding: Stadtsparkasse Bad Pyrmont
Kto.: 36087,  Bank code: 254 513 45
IBAN: DE52 2545 1345 0000 0360 87
BIC: NOLADE21PMT
Gerecht voor beide partijen is Hannover: HRA 100547 (Duitsland)
gewijzigd: 31.07.2015

   Waar U mij vindt!
Impressum  Impressum  Impressum

Disclaimer

1. Aansprakelijkheidsuitsluiting
Hoewel bij het maken en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht wordt, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderzins niet langer correct. "Joachim Schulze" kan dan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op zijn website.

2. Copyrights "Joachim Schulze"

3. Inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. KopieŽn, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de webmaster. "Joachim Schulze" probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

4. Verwijzing
Een aantal "links" (verwijzingen) in deze website voeren naar informatiebronnen die door anderen dan "Joachim Schulze" worden beheerd en waarover "Joachim Schulze" geen zeggenschap heeft. "Joachim Schulze" draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de correctheid of enig ander aspect van de informatie vanuit die andere bronnen. Verwijzingen naar andere sites zullen zoveel mogelijk in aparte vensters worden weergegeven.

5. Vertrouwelijkheid
Op de website wordt geen informatie aangeboden welke betrekking heeft op individuele personen. E-mail gericht aan adressen vermeldt op deze site zal naar de normaal geldende maatstaven vertrouwelijk worden behandeld. Vragen om informatie zullen worden doorgegeven aan personen binnen de organisatie die het meest zijn aangewezen om deze vragen te beantwoorden.

6. Directe/indirecte schade
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. "Joachim Schulze" wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. "Joachim Schulze" is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf "Joachim Schulze", verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

7. Vragen
Voor vragen betreffende de website kunt u contact opnemen met de webmaster.

  Waar U mij vindt!
Impressum  Impressum  Impressum